Philippa

Insamlingssida för Torkel Nilsson
More info
40 730 kr total collected 25 000 kr Mitt insamlingsmål
Normal b7301bef8c5be20d0ac216f4fc27973d430782e3

Philippa är vårt fina barnbarn som drabbats av CF. På detta sätt önskar vi att så många som möjligt bidrar till denna insamling som går till forskningen genom förbundet och Skate4air.
Lene och Torkel Nilsson

Visa alla donatorer
23-03-2017 | 11:25 Maria o Nils P En nära väns barnbarn är drabbad av cystisk fibros och har fått oss att bli varse vilket gissel sjukdomen är för alla nära .De och förbundet behöver all support och stöd.
14-03-2017 | 16:34 Filip
26-02-2017 | 17:51 Marianne
18-02-2017 | 18:47 Anette
10-02-2017 | 20:09 Martin

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är organisationen för cystisk fibros (CF) och primär ciliär dyskinesi (PCD). Vi består av och arbetar för personer med CF och PCD och deras familjer. Vi arbetar för ett bättre liv med CF och PCD. RfCF är en konstruktiv samarbetspartner till vården och vi arbetar med bevakning och påverkan gentemot staten, kommunerna och landstingen. Vi förmedlar information om sjukdomarna och hur det är att leva med CF och PCD.