Nordström Family

CF kampen alltid
More info
26 708 kr total collected 30 000 kr Our goal
Visa alla donatorer
13-02-2017 | 19:17 catharina
11-02-2017 | 19:01 Anonym
10-02-2017 | 10:30 Melania
09-02-2017 | 19:04 Dag I am a bad person seeking redemption
09-02-2017 | 14:42 Anonym kampen att jobba mot CF är viktig

Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) är organisationen för cystisk fibros (CF) och primär ciliär dyskinesi (PCD). Vi består av och arbetar för personer med CF och PCD och deras familjer. Vi arbetar för ett bättre liv med CF och PCD. RfCF är en konstruktiv samarbetspartner till vården och vi arbetar med bevakning och påverkan gentemot staten, kommunerna och landstingen. Vi förmedlar information om sjukdomarna och hur det är att leva med CF och PCD.